Щотижня вигравай інтерактивну книгу

Щотижня вигравай інтерактивну книгу

1
Йогурт растишка
КУПУЙ

7 густих йогуртів 115 г
одним чеком

2
Чек, подтверждающий покупку
Реєструй

чек на
promo.rastishka.ua

3
Подарочная книга
Отримуй

шанс виграти
1 зі 100 книг щотижня

8 0 0

Щасливчиків вже
отримали книгу

Dino
Zhyk
Божья коровка
Більше чеків – Більше шансів на виграш
01.09.20 - 06.09.20 07.09.20 - 13.09.20 14.09.20 - 20.09.20 21.09.20 - 27.09.20 28.09.20 - 04.10.20 05.10.20 - 11.10.20 12.10.20 - 18.10.20 19.10.20 - 25.10.20
Офіційні правила

Офіційні правила рекламної Активності
«Інтерактивна книга від «Растішка»»
(надалі – Активність)

1.Організатор, Виконавець та Виконавець Активності

1.1. Організатором Активності є ТОВ «ДАНОН ДНІПРО» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 73008, м. Херсон, вул. Бериславське шоссе, 37; ЄДРПОУ 31489175.

2.2. Виконавцем Активності є ТОВ «Агентство маркетингових сервісів «БРІК» (надалі «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04116, Україна, м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, будинок 2, офіс № 5, ЄДРПОУ: 42464514.

2. Мета проведення Активності та інформаційна підтримка Активності

2.1. Метою проведення Активності є інформування споживачів про продукцію Організатора під ТМ «Растішка», рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Растішка», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2. Офіційні правила рекламної Активності (надалі – Правила) розміщуються на сайті (надалі – Сайт) у межах строку проведення Активності. Сайт для участі в Активності розміщений за адресою: promo.rastishka.ua є власністю Організатора, так само як і всі матеріали, розміщені на Сайті, також належать Організатору або його Ліцензіарам.

2.3. Стисла інформація про строки проведення Активності, її скорочені правила та умови буде доступна:

– На продукції, яка бере участь у Активності та вказана у п.4.1. цих Правил;

УВАГА! Ця Активність не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Активність є маркетинговим заходом з ціллю рекламування продукції TM «Растішка». Придбання продукції під ТМ «Растішка» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Активності.

2.4. Правила Активності може бути змінено та/або доповнено Організатором Активності протягом усього Періоду проведення Активності. Зміна та/або доповнення Правил Активності можливі у випадку їх затвердження Організатором Активності та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує брати участь в Активності після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

2.5. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Організатор, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Організатора як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб / військового збору.

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Активності

 3.1. Строк проведення Активності: Активність триває з «01» вересня 2020 р. з 00:00 годин по «25» жовтня 2020 р. включно до 23:59 годин (далі – «Строк проведення Активності»).

3.2. Активність проводиться на території всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII визначених як територія проведення операції об’єднаних сил та АР Крим, виключно  з міркувань безпеки мешканців цих регіонів)(надалі – «Територія проведення Активності»). Організатор/Виконавець Активності не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ «Растішка» за межі території проведення Активності. Організатор/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям  Активності лише в межах Території проведення Активності.

3.3. Заохочення Активності можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких Заохочень Активності, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

4. Продукція, яка бере участь в Активності

 4.1. В Активності бере участь наступна продукція, що виробляється Організатором:

4.1.1. Йогурти під ТМ «Растішка» 115 г (Йогурт «Растішка» ложковий 2,0% жиру 115 г з фруктовим наповнювачем «персик»/ «банан»/ «полуниця»/ «малина»/ «чорниця») (сукупно надалі іменується – «Акційна продукція»).

4.1.2. Акційною продукцією є тільки продукція, зазначена в п. 4.1.1. цих Правил, яка придбана на території проведення Активності у визначений період Активності. У разі придбання акційної продукції не в період проведення Активності вона не вважається Акційною продукцією.

4.2. Чек з Акційною продукцією має бути фіскальним. На ньому має бути чітко відображена покупка 7-ми йогуртів Растішка 115 г одним чеком, щоб прийняти участь у розіграші.

4.3. Вартість Акційної продукції не перевищує звичайної вартості аналогічної продукції ТМ «Растішка». Таким чином, купуючи Акційну продукцію Учасник Активності не вносить жодної додаткової оплати за участь в Активності.

5. Учасники Активності

5.1. Участь в Активності можуть приймати дієздатні фізичні особи – громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Активності набули повної цивільної дієздатності (у зв’язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в Активності за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили в період проведення Активності Акційну продукцію, зареєстрували Чек з Акційної продукції, у якому відображена покупка 7-ми йогуртів та виконали інші умови цих Правил (далі – «Учасники»).

5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

– працівники Виконавця;

– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Активності,

– іноземці та особи без громадянства.

5.3. Учасник під час участі у Активності зобов’язується:

– дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

– зазначати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

– свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

– не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Активності;

– зберігати Чек до 15 листопада 2020 року та надати його на вимогу Виконавця та/або Організатора Активності для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил;

– дотримуватися правил користування Сайтом.

– реєструвати Чек, який був отриманий при покупці Акційної продукції особисто таким учасником Активності;

5.4. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Організатору на збір, обробку та передачу своїх персональних даних  третім особам для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Активності та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Чеку на Сайті, згідно з вимогами розділу 7 Правил.

5.5. Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Активності та право на отримання Заохочень, зазначених в розділі 6 цих Правил.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо  публічного оприлюднення інформації про Чеки, в тому числі, але не виключно, без придбання Акційної продукції виконуються учасником на власний розсуд, при чому, Виконавець та Організатор не несе відповідальність за те, що Чеком скористається третя особа для участі в Активності.

5.6. Учасники Активності, яким виповнилося 18 років, повинні мати паспорт громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Організатора або Виконавця.

5.7. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Активності згідно з цими Правилами.

6. Фонд Заохочень

 6.1. Фонд Заохочень Активності (надалі разом – Заохочення) складається з:

6.1.1. Заохочення – інтерактивна книга, загальна кількість обмежена – 800 шт.

6.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на промо-сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

6.4. Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками  скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.6. Переможець Активності, отримуючи відповідне Заохочення Активності, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Активності та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Активності державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Активності, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Активності та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Активності не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Активності додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Активності.

Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення забезпечується Організатором Активності відповідно до вимог законодавства України.

6.6.1. У разі впливу Заохочення Активності на умови отримання Переможцем Активності державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо, Переможець Активності може відмовитися від Заохочення шляхом сповіщення Виконавця електронною поштою на Сайті  протягом 48 годин з моменту визнання Переможця Активності. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Активності чи Виконавця будь-якої компенсації. У такому разі право на отримання Заохочення переходить до наступного за списком Резервного Переможця Активності.

6.7  На Учасників Активності покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього  строку проведення Активності та протягом строку вручення Заохочення.  Організатор Активності/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможця Активності, пов’язані з доступністю їх мобільних номерів, електронної пошти, які використовуються при реєстрації на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього  строку проведення Активності та протягом строку вручення Заохочення.

7. Умови участі в Активності та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

 7.1. Для того щоб взяти участь в Активності, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:

7.1.1. пройти авторизацію (зареєструватись) на Сайті. Зареєструватись Учаснику Активності можливо на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: promo.rastishka.ua (далі – Сайт), а саме:

заповнити реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті з обов’язковим повідомленням наступних даних:

– ім’я,
– прізвище;
– адреса електронної пошти;
– номер мобільного телефону українського GSM-оператора.

7.1.2. Для отримання можливості одержати Заохочення:

– придбати 7 (одиниць)  будь-яких одиниць Акційної продукції ( Йогурт ТМ «Растішка» 115 g(г) в будь-якій точці продажу, де надається фіскальний Чек про покупку;
– отримати фіскальний Чек у точці продажу, де буде вказана покупка 7 (семи) одиниць Акційної продукції;
– авторизуватися на Сайті rastishka.ua;
– зареєструвати чек за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті rastishka.ua;

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 14 (чотирнадцяти) різних коректних Чеків протягом однієї доби. Але у кожному фіскальному Чеку повинно бути зафіксовано придбання 7 (семи) одиниць Акційної продукції.

– після успішної реєстрації Чеку надати згоду на отримання Заохочення шляхом проставлення відмітки «Я згоден» на Сайті. Відсутність проставлення відповідної відмітки свідчить про відмову приймати участь в активності.
– отримати повідомлення про успішну реєстрацію.

УВАГА!  Важливо вказувати правильні дані під час авторизації на Сайті. Дані з Сайту будуть вказані в декларації Нової Пошти на отримання відповідного заохочення Активності вказаного в п 6.1.1. цих Правил.. Організатор/Виконавець не несуть відповідальність за правильність даних вказаних під час авторизації на Сайті та за подальші наслідки, що виникли внаслідок зазначення неправильних даних учасником Активності.

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

Після виконання процедури реєстрації Чеку або кожного Чеку (за наявності декількох Чеків, що підтверджують придбання Акційної продукції протягом доби. В одному чеку має бути зафіксовано придбання 7 (семи) одиниць Акційної продукції) за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті.

При цьому відповідне поле для реєстрації Чеку на Сайті може одночасно вмістити лише один Чек.

Чек вважається успішно зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 14 (чотирнадцяти) різних коректних Чеків протягом однієї доби. За однією IP адресою може бути зареєстровано не більше 3 учасників, реєстрація нових Чеків 4-го і наступних учасників на це IP заборонена. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Чек (Чек, який не є унікальним) 5 разів  протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Активності до 00:00:00 наступного дня.

У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Чеків за період Активності, профіль такого Учасника автоматично блокується для участі в Активності, на весь Строк проведення Активності. Також блокуються всі IP адреси, з яких здійснювалися реєстрації даного учасника. Рішення про розблокування або не розблокування приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Чеків та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

УВАГА! Реєстрація Чеку або декількох Чеків (що підтверджують придбання Акційної продукції протягом доби. В одному чеку має бути зафіксовано придбання 7 (семи) одиниць Акційної продукції) від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.

УВАГА! По завершенню строку проведення Активності, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Активності, Чеки не реєструються.

 

  • Коректний” Чек – це Чек, що розпізнано як Чек Активності (з зазначенням Акційної продукції) та може бути присвоєний учаснику Активності як зареєстрований учасником Активності, якщо його не було присвоєно жодному учаснику Активності до моменту здійснення поточної спроби реєстрації.
  • Некоректний” Чек – це Чек, який не розпізнано як Чек Активності (без зазначення Акційної продукції)  та/або не може бути присвоєний учаснику Активності як зареєстрований учасником Активності, якщо його вже присвоєно будь-якому учаснику Активності.

 

 7.2. Повторно Чек або Чеки (що підтверджують придбання Акційної продукції протягом доби. В одному чеку має бути зафіксовано придбання 7 (семи) одиниць Акційної продукції) не можуть бути зареєстровані. Один Чек або Чеки можуть бути зареєстровані для участі в Активності лише 1 (один) раз.

7.3. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:

Визначення Учасників Активності, які здобудуть право на отримання Заохочень, проводиться з використанням системи генерування випадкового вибору переможців Random.org серед всіх зареєстрованих Чеків Учасників Активності:

Тиждень №1 – реєстрація чеків проходить в період з 01 вересня 2020 р. по 06 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 07 вересня по 09 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 09 вересня о 15:00.

Тиждень №2 – реєстрація чеків проходить в період з 07 вересня 2020 р. по 13 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 14 вересня по 16 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 16 вересня о 15:00.

Тиждень №3 – реєстрація чеків проходить в період з 14 вересня 2020 р. по 20 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 21 вересня по 23 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 23 вересня о 15:00.

Тиждень №4 – реєстрація чеків проходить в період з 21 вересня 2020 р. по 27 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 28 вересня по 30 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті 30 вересня о 15:00.

Тиждень №5 – реєстрація чеків проходить в період з 28 вересня 2020 р. по 04 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 05 жовтня по 07 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 07 жовтня о 15:00.

Тиждень №6 – реєстрація чеків проходить в період з 05 жовтня 2020 р. по 11 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 12 жовтня по 14 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 14 жовтня о 15:00.

Тиждень №7 – реєстрація чеків проходить в період з 12 жовтня 2020 р. по 18 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 19 жовтня по 21 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 21 жовтня о 15:00.

Тиждень №8 – реєстрація чеків проходить в період з 19 жовтня 2020 р. по 25 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 26 жовтня по 28 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 28 жовтня о 15:00.

Кожного тижня (у період визначення переможців, що вказаний до кожного тижня) визначається 100 (сто) Учасників Активності, кожен з яких здобув право отримати  1 (одне) Заохочення , у разі виконання ними всіх умов цих Правил.

Додатково, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 10 (десяти)  резервних Учасників на отримання  1 (одного) Заохочення,  які виконали всі умови участі в Активності, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення (Кількість резервних Учасників на отримання Заохочення може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом складання відповідного Протоколу до цих Правил на певний період визначення Учасників Активності), та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення, за таких умов:

– у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення від отримання такого Заохочення,
-неможливості вручення такому Учаснику Заохочення:
– відповідно  до п. 6.6.1, 7.9. 8.2,  8.3-8.7 цих Правил.

Розподіл Заохочень серед Учасників Активності, які отримали право на отримання Заохочення проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки (У таких спеціальному обладнанні/спеціальній комп’ютерній програмі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції).

Учасник  Активності може  отримати лише 1 (одне) Заохочення  за весь період проведення Активності.

7.4. Інформацію про Учасників Активності, які здобули право на отримання Заохочення, можна отримати на відповідній сторінці Сайту в розділі «Переможці» та звернувшись на гарячу лінію за номером0800500588. Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Активності під час реєстрації Чеку для участі в Активності.

7.5. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Чеків чи участю в Активності.

7.6. Питання від Учасників про умови Активності, щодо обов’язків Виконавця та Організатора в рамках Активності приймаються та розглядаються до 25.10.2020 р.

7.7. Всі результати Активності є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.8. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками  інформації щодо контактів з ними.

7.9. Після визначення Учасника, який отримав право на одержання  відповідного Заохочення, представник Виконавця та/або залучені ним треті сторони зв’язується з Учасником у спосіб реєстрації Учасником Чеків (за мобільним телефоном або через електронну пошту, і просить надати документи (для Учасників Активності, які отримали право на отримання Заохочення), зазначені в Розділ 8 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.

УВАГА! Якщо Переможець не виходить на зв’язок протягом 2-х календарних днів – він втрачає право на отримання Заохочення, а Організатор передає Заохочення Резервному Учаснику.

УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.9 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.

7.10. Всі Учасники Активності, в тому числі Учасники Активності,  які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Активності.

7.11.Один Чек може бути зареєстрований для участі в Активності лише 1 (один) раз, відповідно до п. 7.2. цих Правил. Учасник Активності самостійно несе відповідальність за точність зазначення Чеку під час його реєстрації. Організатор/Виконавець/Виконавець та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність Чеку, що були допущені учасником Активності під час реєстрації такого Чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації Чеку учасником Активності. Претензії щодо помилок та неточності Чеку, а також неможливістю прийняти участь в Активності іншим учасником Активності у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Активності –  не приймаються.

7.12.Унікальний Чек вважається таким, що успішно зареєстрований, після здійснення його перевірки. У випадку існування успішної реєстрації такого унікального Чеку будь-яким учасником Активності, у повторній реєстрації такого унікального Чеку буде відмовлено без виплати будь-якої компенсації чи відшкодування. Учасник Активності самостійно несе відповідальність за точність введення унікального Чеку під час його реєстрації.

7.13.У випадку виникнення питань щодо реєстрації Чеків та інших технічних питань щодо проведення Активності, Учасники Активності повинні звертатися до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті. Якщо Учасник Активності з технічних питань не звертається до технічної підтримки у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.

8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1. Порядок та строки отримання Заохочень:

Виконавець Активності надсилає Переможцям Заохочення, що вказане в п.6.1.1. цих Правил  через Нову пошту, що вказана Переможцем при реєстрації на Сайті за умови:

– надання документів, вказаних у Розділі 8 цих Правил,;
– виконання інших вимог, визначених п.7.1. -7.2, 8.3. цих Правил,

Відправлення Заохочення здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів, що посвідчують особу (паспорт та інших документів, відповідно до п. 8.3. цих Правил) та виконання інших дій, вказаних відповідно до п. 7.1. – 7.2., 8.3.  Правил.

Після передачі Заохочення на службу доставки «Нова пошта», Виконавець Активності повідомляє Переможця про факт відправлення такого Заохочення шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Учасника, що зазначена на Сайті під час авторизації (реєстрації), відповідно до п. 7.1.1 цих Правил. Переможець отримує Заохочення у відділенні Нової пошти, що обслуговує адресу, зазначену Переможцем при реєстрації на Сайті за пред’явленням документів, що засвідчують особу.

У разі якщо Переможець зазначив не повну/не коректну інформацію при реєстрації на Сайті, Виконавець надсилає повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену Переможцем при реєстрації на Сайті з проханням надати повну інформацію.

Отримання, зберігання Заохочень у відділенні Нової пошти відбувається відповідно до Правил Нової Пошти. Перелік необхідних документів для отримання Заохочень зазначено за адресою: https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf.

Додатково Переможець має надати інші документи/інформацію, визначену Виконавцем Активності, зокрема, але не обмежуючись, оригінали документів: згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Активності та згоди на вручення Заохочення.

8.2. Ненадання Учасником інформації та/або документів вказаних в цих Правилах для отримання Заохочень  , протягом 2 двох календарних днів з моменту відправлення повідомлення від Виконавця Активності про необхідність надати повну інформацію/документи, позбавляє Переможця Активності права на отримання відповідного Заохочення та вважається, що такий Переможець Активності добровільно відмовився від отримання Заохочення.

8.3.Учасник, який отримав  право на отримання Заохочення для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Активності (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Активності на адресу електронної пошти, названу Виконавцем, або іншим чином наступні документи/інформацію:

– Скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією),
– Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,
– Інші документи/інформацію за необхідності, визначені Виконавцем Активності, зокрема, але не обмежуючись, оригінали документів – згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Активності та згоди на вручення Заохочення;

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Активності.

8.4. При відмові Учасника, який отримав  право на отримання Заохочення вчинити зазначені в п.п.8.3 Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення.

8.5. У разі якщо документи, пред’явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення  не видавати.

8.6. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Активності, Заохочення не видається.

8.7.  Право на отримання Заохочення  у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:

– Учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в 8.3. цих Правил;
– в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.8. Організатор/Виконавець  не несуть відповідальності  за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

8.9. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.10. Виконавець/Організатор Активності не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати Чеки на Сайті Активності з технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора Активності, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

8.11. Виконавець та Організатор Активності не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Доставка Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених службою доставки (Новою поштою), на вибір Організатора, та оплачується Виконавцем Активності. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки (Нова пошта) безкоштовне протягом строку, визначеного службою доставки (Новою поштою). Оплата за послуги зберігання поштових відправлень з Заохоченням понад встановлений безкоштовний період зберігання здійснюється Учасником Активності самостійно. При неотриманні Заохочення протягом встановленого строку, воно утилізується або повертається Організатору/Виконавцю без будь-яких компенсацій Учаснику.

9. Обмеження

 9.1. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Чеків, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Активності Чеків) не допускаються до подальшої участі в цій Активності. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Активності. Рішення про недопущення до подальшої участі в Активності Учасників Активності приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Активності незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Активності (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Активності, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

9.2   Організатор/Виконавець/Виконавець Активності не несуть відповідальності:

9.2.1. За коректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

9.2.1.1. Експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Активності, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

9.2.1.2. Експлуатація яких відбувається з використанням VPN сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;

9.2.1.3. Горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

9.2.1.4. Експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64;

9.2.1.5. Які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);

9.2.1.6. Які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Активності, та відбувається на вільний розсуд користувачів;

9.2.1.7. Які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем, та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Активності, та відбувається на вільний розсуд користувачів.

9.2.1.8. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

9.2.1.9. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту.

9.2.1.10. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Активності повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації

10. Додаткові умови Активності.

10.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

10.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

10.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Активності всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.4.Усі результати Активності остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5. Для організації та проведення Активності, а також для здійснення контролю за перебігом Активності Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Активності.

10.6. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати умови цих Правил та фонд Заохочень Активності та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила Активності, розміщені на Сайті.

10.7. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

10.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень . Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

10.9.1. Власником персональних даних Учасників є Організатор;

10.9.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Активності, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для можливості отримання Учасниками Активності відповідних Заохочень;

10.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.9.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

10.9.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, йому надається всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.9.6. персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам, залученим для проведення Активності з метою, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.9.7. персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Активності та протягом періоду необхідного для вручення Заохочення та сплати податків. Персональні дані  Учасників  будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.9.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Активності/отримання Заохочень;

10.9.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.10. Беручи участь в Активності кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Активності та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Активності.

10.11. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.12. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Активності у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Активності, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

10.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Переможці

Оберіть тиждень:

Тиждень №1
09/01/2020 - 09/06/2020
Владимирський Юрій +380(97)14**
Крятова Катерина +380(50)80***
Цуркан Марта +380(93)53***
Дюба Марія +380(98)03***
Андросов Максим +380(96)37***
Синишин Тетяна +380(97)91***
Ткачевська Ольга +380(66)80***
Предченко Тетяна +380(99)98***
Дорофєєва Юлія +380(95)55*****
Пилипенко Євгеній +380(67)50***
Губа Ярик +380(63)81***
Островський Микола +380(67)26**
Селіхова Владлена +380(66)40***
Сирова Юлія +380(97)71***
Іванюк Юлія +380(68)33***
Бублій Анна +380(67)40***
Теплякова Світлана +380(93)87***
Гарькава Юлія +380(97)24***
Вячеслав Романов +380(63)76***
Мащенко Олександр +380(96)14**
Матвійчук Анатолій +380(96)63***
Виктор Голян +380(50)17***
Гончар Олександра +380(67)44***
Євгеній Приходько +380(93)02***
Петлай Валентина +380(67)94***
Сегейда Анна +380(67)63***
Мельничин Світлана +380(97)71***
Григорова Ольга +380(97)37***
Копусь Вікторія +380(97)17***
Зарицька Леся +380(97)91***
Скобелєва Анна +380(93)41***
Гайдук Ирина +380(66)56***
Денисова Оксана +380(67)77 ***
Куц Олена +380(97)14***
Каушан Ганна +380(73)02***
Крупела Ігор +380(98)25***
Кирєєва Ольга +380(99)43***
Мустипан Елена +380(96)72***
Планидина Оксана +380(67)45***
Немировська Ірина +380(67)16***
Пінчук Олександра +380(67)53***
Приймак Софія +380(96)42***
Эсауленко Юлія +380(97)34***
Моренко Тетяна +380(97)49***
Корытняя Александра +380(95)21*
Бабич Дарья +380(50)71***
Поляруш Анатолий +380(63)11***
Червенкова Марта +380(67)73***
Кравець Анастасія +380(63)70***
Анастасія Паламарчук +380(98)65*
Домбровская Оксана +380(99)48**
Глущенко Олексій +380(63)20***
Кутин Богдан +380(96)11***
Ширяєва Наталя +380(97)31***
Яцковська Анастасія +380(97)24***
Богданец Катерина +380(99)50***
Дидусенко Татьяна +380(95)44***
Зубкова Альона +380(67)22***
Колесніченко Тимофій +380(97)87*
Кужелева Ірина +380(93)04***
Шпак Анна +380(66)34***
Гарачук Татьяна +380(67)49***
Горішна Юлія +380(93)20***
Кравчук Катерина +380(97)92***
Книш Наталія +380(67)94***
Кізлик Олександр +380(97)93***
Музичук Олег +380(93)56***
Цирульник Леся +380(97)73***
Селезнева Юлия +380(97)79***
Смалій Юлія +380(50)13***
Младзиевская Ольга +380(50)69**
Острожна Ольга +380(97)85***
Андрієць Ірина +380(96)79***
Глухенький Богдан +380(68)37***
Чернякова Мария +380(66)44***
Кулаковская Юлия +380(95)01***
Добрянська Марта +380(97)32***
Шапран Оксана +380(96)54***
Семенюк Валерія +380(95)43***
Токмакова Татьяна +380(96)13***
Міщук Юлія +380(97)57***
Гончаров Олександр +380(95)84**
Ващук Катерина +380(98)39***
Мельник Юлия +380(96)06***
Романенко Роман +380(95)55***
Вевюрко Андрій +380(97)84***
Галина Безручко +380(97)09***
Денис Лобач +380(97)16***
Бєляєва Ірина +380(96)09***
Леонидов Олег +380(96)98***
Задірака Альона +380(66)13***
Качановская Виктория +380(63)38*
Ігнатенко Віолетта +380(73)45***
Кульчицкая Наталья +380(66)16***
Калюжная Анастасия +380(67)51**
Абрамовська Марина +380(50)64*
Рангу Оксана +380(50)29***
Тюртюбек Ксения +380(99)48***
Сопінська Олеся +380(97)61***
Данілова Богдана +380(93)92***
Тиждень №2
09/07/2020 - 09/13/2020
Фурдик Аліса +380(96)32*****
Тимків Сергій +380(97)64*****
Прийма Ірина +380(66)35*****
Сорока Ольга +380(97)84*****
Бондаренко Оксана +380(50)41***
Жинжаров Глеб +380(99)25*****
Чепка Раїса +380(67)99*****
Кивух Ігор +380(97)84*****
Стахник Андрій +380(99)55*****
Олешко Анна +380(96)07*****
Фомберг Олександр +380(95)12***
Чорний Олег +380(63)81*****
Бучак Оксана +380(97)76*****
Хлань Людмила +380(68)42*****
Шульга Альона +380(97)87*****
Гребеньок Светлана +380(93)6****
Бобровська Марія +380(97)28*****
Солодуха Ірина +380(97)64*****
Чернова Евгения +380(66)87*****
Анна Кликова +380(96)97*****
Краснопольська Оксана +380(96)07*****
Бондаренко Ольга +380(68)73****
Багнян Алена +380(95)52*****
Хомченко Анна +380(63)37*****
Пильгуй Наталья +380(93)90****
Грома Анна +380(99)70*****
Рубльова Юлія +380(50)97*****
Бену Людмила +380(66)80*****
Ільніцька Тетяна +380(68)54***
Орлова Валннтина +380(98)76**
Фридрих Алена +380(06)33*****
Вороная Алена +380(63)70*****
Смоленченко Светлана +380(97)96
Татарчук Тетяна +380(50)13*****
Киричук Оксана +380(95)20*****
Сенькович Анна +380(67)95****
Бєлоусов Олександр +380(95)06
Вєтров Олександр +380(96)74***
Козаченко Захар +380(63)35*****
Овчаруе Ганна +380(50)67*****
Пеляк Ірина +380(96)65*****
Радіонов Євгеній +380(66)31****
Магамедова Оксана +380(98)08*
Сербіновський Андрій +380(50)04
Дмитро Матіос +380(99)29*****
Марчук Тетяна +380(66)75*****
Борисюк Оксана +380(97)11****
Кудиярова Елена +380(66)40*****
Дудич Марія +380(97)28****
Канторович Олена +380(97)02****
Хижняк Алла +380(66)91*****
Куценко Олена +380(50)57*****
Пилипчук Ляна +380(96)33*****
Трофім'як Регіна +380(97)95*****
Полюхович Людмила +380(66)15*
Боярчук Яна +380(97)95*****
Павлуцький Сергій +380(67)50****
Шишман Валерия +380(98)59*****
Полетко Андрій +380(97)15*****
Куріло Максим +380(63)07*****
Шалапан Виктория +380(63)30****
Zaytseva Iryna +380(50)59*****
Даніліна Христина +380(63)72****
Романцева Олена +380(63)22****
Дереза Вікторія +380(96)55*****
Фоменко Світлана +380(66)58*****
Білозор Леся +380(93)84*****
Солтисюк Руслан +380(96)54*****
Гавринюк Валентина +380(67)73*
Терещенко Христина +380(66)34*
Горбатюк Анастасия +380(98)46**
Венус Марія +380(50)66*****
Кришталь Олександр +380(97)24*
Широкова Олександра +380(63)61
Загребельна Ольга +380(67)10***
Ярмак Павло +380(67)34*****
Власенко Юлія +380(66)12*****
Чумак Юлия +380(66)44*****
Кузьменко Екатерина +380(50)95*
Гонтарук Ніна +380(95)94*****
Антипова Ирина +380(66)54*****
Костриця Оксана +380(97)73*****
Єлізавєта Місюна +380(93)37*****
Синянська Дар'я +380(66)22*****
Ярещенко Євген +380(50)69*****
Денешко Катерина +380(99)56***
Сігнаєвська Наталія +380(96)77***
Рохмаіл Ольга +380(68)11*****
Мельник Інна +380(93)79*****
Гнітецька Тетяна +380(95)73*****
Щепаняк Віталій +380(67)67*****
Зарюта Настя +380(96)24*****
Рассохина Виктория +380(67)11***
Лисица Анна +380(63)40*****
Стамова Марина +380(93)42*****
Костіна Юлія +380(66)33*****
Царюк Марта +380(67)45*****
Левицька-Огай Тетяна +380(50)93
Васильченко Тетяна +380(95)51***
Кушнірук Юлія +380(67)71*****
Тиждень №3
09/14/2020 - 09/20/2020
Семенюк Володимир +380(96)09**
Завальницкая Любовь +380(98)86*
Компаниец Оксана +380(98)88****
Шепило Валерия +380(66)14*****
Ступницька Оля +380(96)85*****
Дубинина Наталия +380(96)77****
Жолубак Анатолій +380(67)68****
Бережна Анастасія +380(96)23****
Богдан Тетяна +380(95)64*****
Філімонова Діана +380(66)78*****
Степанцова Ольга +380(50)02****
Ольга Полив'яна +380(93)77*****
Анна Кликова +380(96)97*****
Прохорова Мария +380(66)58***
Сидорова Ксенія +380(97)89*****
Суркова Елена +380(96)85*****
Бережна Олена +380(63)03*****
Оліфіренко Наталія +380(93)76***
Олексіївна Катерина +380(96)43**
Кравчук Тетяна +380(96)12*****
Метіль Тетяна +380(63)17*****
Большакова Юлія +380(98)98*****
Головащенко Александр +380(67)69*****
Відоменко Ігор +380(63)63*****
Панченкох Женя +380(95)66*****
Бондаренко Альона +380(96)34***
Бакуліна Наталія +380(68)62*****
Кондратюк Марія *380(67)41*****
Куранда Тетяна +380(67)79*****
Бондарчук Марина +380(93)10****
Свирид Людмила +380(96)93*****
Пліскачова Наталія +380(63)34****
Гащук Андрій +380(67)68*****
Холод Марія +380(93)47*****
Щебет Ірина +380(63)11*****
Капустян Ирина +380(63)69*****
Демченко Юлія +380(97)94*****
Серга Катерина Олександрівна +380(68)29*****
Шевченко Елена +380(97)32*****
Онуфрієва Яна +380(63)94*****
Земляна Катерина +380(95)74****
Баришовець Христина +380(63)18
Васеєва Ірина +380(67)70*****
Мазко Таня +380(95)41*****
Бугаев Тимур +380(66)90*****
Бекетова Наталія +380(96)83*****
Крицкая Елена +380(66)64*****
Татьяна Шараева +380(98)60*****
Жидяева Александра +380(93)59*
Голод Карина +380(96)23*****
Остапенко Любов +380(93)30****
Созонюк Олександр +380(50)99**
Косач Алла +380(67)94*****
Скрипник Вадим +380(93)61*****
Лещенко Антон +380(96)17*****
Ганна Басова +380(97)29*****
Пасічний Ілля +380(96)82*****
Степанюк Галина +380(96)79****
Перова Наталіят +380(97)61*****
Шемет Анатолій +380(96)29*****
Данилюк Юлія +380(63)06*****
Ремарчук Любов +380(67)29****
Світлана Шуляк +380(68)04*****
Ілона Ярош +380(68)76*****
Сароян Євгенія +380(50)08*****
Легецька Катерина +380(63)67***
Минеева Виктория +380(96)40***
Бондаренко Елена +380(67)51****
Шевчук Артем +380(68)90*****
Абрамов Василь +380(95)20*****
Лях Роксолана +380(67)39*****
Пижевська Людмила +380(66)09*
Глевацька Наталія +380(97)68****
Варава Олеся +380(97)84*****
Лаптєва Світлана +380(50)14*****
Людмила Зубачевська +380(97)02
Дудик Софія +380(68)56*****
Бабіч Ілона +380(97)97*****
Обод Марина +380(95)39*****
Козлов Марк +380(66)51*****
Николаевна Наталия +380(99)63*
Савицька Маргарита +380(96)22*
Ібрагімова Яна +380(93)16*****
Петрус Тетяна +380(50)80*****
Зоркіна Марія +380(99)74*****
Панфиленко Лариса +380(67)24**
Степаненко Михайло +380(68)92*
Андрустшин Вікторія +380(73)49*
Ивченко Евгения +380(97)44*****
Байлик Тетяна +380(97)73*****
Балан Анна +380(96)19*****
Шийка Дмитро +380(67)30*****
Якименко Людмила +380(50)30**
Садовая Алина +380(95)87*****
Нагорна Мирина +380(50)76*****
Мисник Юлія +380(93)48*****
Абрамик Тетяна +380(99)77*****
Дубовка Катерина +380(63)10****
Вангесова Светлана +380(95)40**
Калугіна Альона +380(97)69*****

Тиждень №4
09/21/2020 - 09/27/2020
Хилько Яна +380(99)54*****
Александровна Анна +380(93)70**
Семенюк Катя +380(96)80*****
Лелюк Петро +380(50)19*****
Гнатюк Наталя +380(96)24*****
Студінський Данило +380(98)91**
Гулівата Оксана +380(96)12*****
Стеблянко Анна +380(96)96*****
Колодка Александра +380(63)68**
Красовський Олександр +380(68)98*****
Полієнко Олександра +380(96)19*
Пелипенко Юлія +380(99)96*****
Богдана Тимочко +380(50)97*****
Бережна Олена +380(97)89*****
Кулиш Сергей +380(97)56*****
Юрій Сільченко +380(67)56*****
Голубенко Тетяна +380(63)49*****
Каліщук Ірина +380(97)92*****
Скороходова Юля +380(68)11****
Бочкарьова Олена +380(67)29****
Грица Ярослав +380(97)60*****
Нечай Софія +380(66)91*****
Магаляс Андрій +380(96)19*****
Осьмуха Инна +380(95)91*****
Корень Світлана +380(63)61*****
Подтеребо Максим +380(66)58***
Прохорова Мария +380(66)58****
Головко Любов +380(66)28*****
Закала Володимир +380(63)20****
Гордієнко Анна +380(96)05*****
Панасюк Алла +380(97)74*****
Міткалова Світлана +380(66)17***
Голяк Вадим +380(66)49*****
Крот Катерина +380(93)85*****
Шевченко Сввтлана +380(67)97**
Анищенко Татьяна +380(67)74****
Цюре Альона +380(95)84*****
Іванова Вікторія +380(93)76*****
Сербианова Евгения +380(97)47**
Шляховая Ольга +380(95)14*****
Воронин Анатолий +380(98)81****
Дидык Ирина +380(96)43*****
Богомол Тетяна +380(96)06*****
Сидорович Маріанна +380(95)06*
Балюнова Яна +380(96)56*****
Бабинець Наталія +380(67)89*****
Красільнікова Наталія +380(66)44*
Мерзленко Олена +380(63)04****
Бояринова Виктория +380(99)45**
Прудкогляд Інна +380(97)20*****
Ковалевская Юлия +380(95)30****
Орел Ліна +380(96)61*****
Жуков Виктор +380(93)30*****
Василюк Альбіна +380(93)75*****
Корякова Наталія +380(98)39*****
Чупрова Лілія +380(67)92*****
Паламаренко Олена +380(97)89**
Сем'янівськс Євгенія +380(98)20**
Єкімова Катерина +380(50)02*****
Федоренко Ольга +380(97)32*****
Балабан Анастасия +380(96)96****
Заворотня Лідія +380(66)04*****
Дрозд Галина +380(63)13*****
Медведцька Оксана +380(97)10**
Братасюк Святослав +380(67)54**
Мигун Аня +380(95)16*****
Костіна Юлія +380(66)33*****
Комеристая Анна +380(95)24*****
Касторнова Катерина +380(50)91*
Харкив Ольга +380(68)68*****
Кальчук Анастасія +380(97)87****
Власов Андрій +380(50)95*****
Біровчак Володимир +380(95)52**
Займак Ірина +380(99)90*****
Стаднік Ірина +380(98)88*****
Михайленко Тетяна +380(50)19***
Григоровська Вікторія +380(95)72*****
Нехаєв Сергій +380(98)91*****
Шевченко Евгения +380(99)47****
Віценко Богдана +380(66)02*****
Крамаренко Олена +380(97)17***
Glushch Nadyusha +380(99)65*****
Магар Сергій +380(50)44*****
Лумей Вероніка +380(98)56*****
Корховая Евгения +380(67)27*****
Слотвінська Галина +380(93)54***
Корота Наталія +380(97)27*****
Речка Алла +380(63)37*****
Бондарчук Наталія +380(97)96****
Романюк Юля +380(96)95*****
Краснощок Кристина +380(66)20*
Мамудова Кристина +380(63)38**
ранга оксана +380(97)62*****
Марченко Степан +380(67)71*****
Бородина Юлия +380(50)38*****
Крив'як Матвій +380(97)96*****
Пучкова Катерина +380(67)72****
Безрук Андрій +380(96)94*****
Григоренко Мария +380(67)51****
Сіраш Світлана +380(67)95*****
Тиждень №5
09/28/2020 - 10/04/2020
Воронова Людмила +380(68)07***
Золотар Олександра +380(97)90**
Марчук Христина +380(98)54*****
Пономарьов Тимофей +380(73)47*****
Батуріна Валерія +380(50)18*****
Тимошенко Олена +380(99)46****
Шемет Мария +380(66)44*****
Зубань Анна +380(99)11*****
Кісільова Оксана +380(68)48*****
Айвазовька Каріна +380(98)35****
Мініна Анетта +380(95)53*****
Андрухів Ольга +380(93)75*****
Радик Андрій +380(97)37*****
Нечипоренко Вікторія +380(73)30*****
Лісько Анастасія +380(96)78****
Мейта Аліна +380(63)71*****
Тумашова Оксана +380(97)35***
Лейтан Виктория +380(95)02****
Онищук Світлана +380(97)41****
Мережук Наталия +380(67)50***
Турецький Віктор +380(67)25***
Приходченко Ірина +380(68)68*
Гудзенко Людмила +380(93)98**
Мандибура Ольга +380(98)62***
Трущак Оксана +380(68)82*****
Чумаченко Анна +380(63)32****
Максурова Елена +380(95)54***
Шулякова Алиса +380(66)20****
Товкач Даниил +380(50)03*****
Никитова Катерина +380(50)80**
Гуменюк Вікторія +380(93)80****
Балас Яна +380(96)63*****
Зима Лідія +380(67)24*****
Пущинская Юлия +380(50)14****
Рафальська Ірина +380(93)51****
Тарасенко Олег +380(95)94*****
Гайворонська Олександра +380(95)12*****
Волочай Ольга +380(96)23*****
Крицька Роксолана +380(95)60***
Поварна Анастасія +380(50)97****
Клименко Тимофій +380(66)23***
Ярмак Олег +380(67)22*****
Леонтюк Людмила +380(67)78****
Бойко Алла +380(67)31*****
Лебедкін Надія +380(68)96*****
Вангесов Дмиртий +380(38)09****
Бєлоусова Ірина +380(96)62*****
Бараник Андріана +380(99)71****
Харченко Тетяна +380(66)68*****
Грущенко Зоя +380(96)96*****
Семенюк Юлиана +380(63)95****
Кравчук Ірина +380(99)70*****
Анна Новикова +380(95)31*****
Українська Катерина +380(50)80**
Афанасенко Ірина +380(98)25****
Андрейців Маряна +380(97)81****
Павлова Ірина +380(50)97*****
Коновалова Юліанна +380(99)11*
Скакун Тетяна +380(50)82*****
Казакова Катерина +380(63)16****
Царук Катя +380(96)26*****
Марч Полина +380(68)56*****
Безпалый Игорь +380(99)30*****
Кузнєцова Карина +380(99)70****
Луніна Марина +380(67)16*****
Басова Оксана +380(50)10*****
Древецька Анастасія +380(93)48**
Сиренко Зорина +380(95)90*****
Найдьонова Вікторія +380(68)83**
Діана Шандра +380(68)97*****
Керечан Тетяна +380(66)23*****
Коломоєць Анна +380(99)22*****
Дудич Марія +380(96)69*****
Грицанчук Оксана +380(66)49****
Чернявська Аня +380(97)81*****
Жукова Юлія +380(95)38*****
Вікторівна Катерина +380(50)20**
Яручик Ельвіра +380(50)91*****
Стан Михайло +380(73)23*****
Загорулько Аня +380(99)43*****
Онищенко Дарья +380(67)74*****
Боярська Валентина +380(95)88**
Кравченко Тетяна +380(97)60*****
Олександрович Сергій +380(99)02*****
Руднева Ирина +380(63)29*****
Каминская Карина +380(63)82****
Ярмистий Максим +380(50)54****
Марченко Таня +380(63)53*****
Наталія Григоренко +380(93)15***
Яновская Павлина +380(99)01****
Инде Дмитро +380(67)75*****
Одукалець Наталія +380(96)89****
Сергеевна Соболева +380(63)53**
Бойко Ольга +380(96)61*****
Осюрак Андрій +380(97)07*****
Миргородська Олена +380(97)93*
Джуга Лідія +380(67)31*****
Ткаченко Наталія +380(97)67*****
Рапота Анна +380(93)34*****
Петрук Оксана +380(98)05*****
Тиждень №6
10/05/2020 - 10/11/2020
Калашніков Дмитро +380(50)52***
Апасова Наталія +380(67)90*****
Віталія Гаврилюк +380(97)84*****
Мелихова Татьяна +380(99)75*****
Скляренко Мая +380(93)85*****
Орєхова Світлана +380(99)13*****
Галака Анна +380(93)90*****
Бабій Анна +380(99)70*****
Прокопец Инна +380(67)56****
Котик Юлія +380(99)38*****
Александрова Наталія +380(50)49*****
Пташинська Наталя +380(96)73*****
Сліпак Марко +380(93)76*****
Кулініч Інна +380(95)01*****
Вовк Инга +380(95)57*****
Складчикова Мария +380(93)38*****
СОЛОШЕНКО ЮЛІЯ +380(66)53*****
Ардашова Олена +380(66)40****
Бойко Юлія +380(97)22*****
Яловенко Олена +380(63)34***
Мокан Таня +380(97)64*****
Нестерак Ірина +380(98)44***
Токарь Юлия +380(97)84*****
Стеценко Віталій +380(93)64***
Меликбекян Оксана +380(66)39*****
Волошина Катя +380(96)84***
Tatyana Fedorova +380(50)41***
Буряцька Ірина +380(97)75***
Банцер Альона +380(63)64***
Моїсєєнкова Юлія +380(95)62***
Бородина Надежда +380(99)34*****
Фітковський Олег +380(98)72***
Бесараб Лариса +380(68)63***
Сухецький Віталій +380(63)98***
Чуйкина Татьяна +380(97)97***
Никулин Юрий +380(97)70***
Пономаренко Каріна +380(95)60*****
цвіткова анна +380(98)13*****
Бондар Яна +380(97)97*****
Харченко Катерина +380(63)63*****
Уразманова Надія +380(67)93***
Овчарова Тетяна +380(97)22***
Мельничук Людмила +380(97)93*****
Микула Тетяна +380(97)25***
толстиков Вячеслав +380(67)30*****
Лазаренко Світлана +380(67)40*****
Палій Захар +380(97)01*****
Тарнавська Віта +380(68)72***
Савченко Наталья +380(99)09***
Сіньчук Марія +380(97)06***
Ярошенко Марія +380(99)61***
Ларка Андрій +380(98)39*****
Палецька Тетяна +380(67)22***
Степанюк Олеся +380(50)84***
Приходько Вікторія +380(98)73*****
Кулеш Сергей +380(50)59*****
Тунік Тетяна +380(68)45*****
Пущинская Юлія +380(50)14***
Ушакова Ганна +380(66)15***
Корж Владислав +380(66)29***
Маркс Марина +380(97)76***
Соколова Анна +380(63)93***
Бучок Ольга +380(97)14*****
Кермач Людмила +380(50)13***
Філіпчук Тарас +380(63)40***
Слотвінська Галина +380(93)54*****
Бервинова Виктория +380(66)99*****
Рапота Анна +380(93)34*****
Коваль-Сіренко Людмила +380(93)82*****
Мартиняк Галина +380(98)05***
Безсмертна Світлана +380(50)54*****
Довженко Анастасия +380(98)78*****
Костенко Елена +380(63)76***
Шер Надія +380(96)77*****
Лавришина Крістіна +380(95)57*****
Минченко Олеся +380(99)51***
Мельник Оксана +380(97)61***
Несен Татьяна +380(98)49***
Моспан Лідія +380(98)44*****
Бас Ольга +380(66)94*****
Ещенко Марина +380(95)11***
Трунов Александр +380(95)15***
Юлія Прус +380(97)63*****
Добросинская Светлана +380(68)11*****
Кондратюк Алла +380(67)86***
Деркач Тамара +380(68)45***
Бруй Ірина +380(96)38*****
Челембиенко Екатерина +380(96)26*****
Липич Артем +380(63)46*****
Петрова Инна +380(99)08***
Ковальчук Вячеслав +380(97)13*****
Попович Ярослав +380(97)40***
Мельник Тарас +380(93)76***
Кузнецова Виктория +380(93)05*****
Ольховська Ольга +380(97)24***
Донець Леся +380(67)28*****
Мушенко Ірина +380(96)72***
Лініченко Ганна +380(93)69***
Переступняк Ольга +380(68)04*****
Дацишин Наталія +380(99)48***
Тиждень №7
10/12/2020 - 10/18/2020
Ротко Инна +380(50)97*****
Пожидаєва Галина +380(98)30*****
Каленская Дарья +380(99)93*****
Дяченко Оксана +380(50)18*****
Буханец Сергей +380(50)75*****
Тышкевич Даша +380(97)81*****
Кучеренко Лариса +380(63)12*****
Полуянов Анатолий +380(93)30*****
Заець Ольга +380(63)37*****
Боков Павло +380(95)41*****
Святослав Ометюх +380(96)65*****
Оверченко Наталия +380(96)47*****
Кадак Наталья +380(96)97*****
Чміль Ганна +380(50)40*****
Краюшкина Ирина +380(99)96*****
Величко Ірина +380(50)86*****
Клочко Юлія +380(96)64*****
Кізім Олег +380(63)77*****
Русецкая Марина +380(93)07*****
Плохова Светлана +380(96)18*****
Андриевский Максим +380(93)37*****
Тимошенко Наташа +380(97)49*****
Красовська Катерина +380(99)28*****
Лойко Тетяна +380(95)43*****
Мосензова Марина +380(50)45*****
Мостовенко Викторія +380(50)29*****
Соц Яна +380(50)21*****
Акімова Олена +380(93)72*****
Оксана Фісік +380(68)86*****
Жежеря Татьяна +380(95)51*****
Євтухович Ірина +380(99)19*****
Харевич Олеся +380(97)52*****
Фаєр Розалія +380(97)76*****
Шестак Марина +380(50)52*****
Богиня Алла +380(98)91*****
Собко Яна +380(67)63*****
Буряк Ангеліна +380(95)53*****
Перов Максим +380(67)60*****
Шибівська Олена +380(93)85*****
Кудлай Олена +380(97)61*****
Третьяков Віталій +380(98)83*****
Александров Олександр +380(50)38*****
Сальнікова Зоя +380(66)81*****
Куренкова Зинаида +380(95)38*****
Лужна Аліна +380(98)46*****
Плахотна Альона +380(98)92*****
Калюжна Ольга +380(96)68*****
Майстренко Ольга +380(93)09*****
Карачевська Ірина +380(98)00*****
Іскренко Поліна +380(98)77*****
Мазуренко Світлана +380(96)63*****
Красовськая Оксана +380(50)58*****
Тарабарова Олена +380(66)68*****
Липко Вероніка +380(68)73*****
Фесько Мар'яна +380(99)35*****
Посметьєва Ірина +380(97)94*****
Ткачук Юлія +380(68)51*****
Краснопєвцев Василь +380(50)48*****
Кальченко Олексанлр +380(67)53*****
Чимбай Юлія +380(67)85*****
Гандзя Оксана +380(63)69*****
Юдин Сергей +380(68)78*****
Кобець Катерина +380(66)40*****
Дубовець Наталія +380(50)40*****
Сергеєв Ярослав +380(50)64*****
Приходько Юлия +380(68)83*****
Благодаренко Юлія +380(66)65*****
Мірошніченко Віра +380(97)53*****
Грещук Анастасія +380(99)67*****
Бєлєбєзєв Олександр +380(96)98*****
Мицюк Алиса +380(93)24*****
Остапов Олександр +380(95)31*****
Тарасова Ольга +380(67)12*****
Попова Дарья +380(50)62*****
Профорук Юлія +380(95)30*****
Мазуренко Ольга +380(97)97*****
Лукач Наталія +380(93)67*****
Гриців Вероніка +380(66)83*****
Левицька Наталя +380(96)73*****
Божа Вікторія +380(66)77*****
Кузьменок Тетяна +380(99)14*****
Кузнєцова Марина +380(99)04*****
Римарчук Іван +380(97)28*****
Шурута Наталья +380(96)55*****
Плетінь Іван +380(95)89*****
Цветоцька Олена +380(67)92*****
Шаганова Олена +380(50)36*****
Кравченко Наталя +380(99)14*****
Тоюнда Анастасія +380(95)89*****
Сем'янчук Оксана +380(68)62*****
Коноплюк Тетяна +380(97)34*****
Решетняк Анастасия +380(67)19*****
Орищина Діна +380(97)44*****
Резидент Любов +380(97)33*****
Савельєва Анна +380(73)73*****
Шовкопляс Тятьяна +380(95)14*****
Сердюкова Елена +380(96)13*****
Андрущенко Наталья +380(97)82*****
Попок Таїсія +380(99)48*****
Дятлов Максим +380(50)99*****
Тиждень №8
10/19/2020 - 10/25/2020
Койдан Катерина +380(99)18
Савенчук Юлия +380(63)99
Заброцька Любов +380(97)87
Чижова Валя +380(68)05
Завальнюк Алина +380(96)48
Ковтун Ганна +380(99)19
Ламза Тетяна +380(67)96
Тетяна Самойлова +380(50)06
Войчук Василь +380(67)97
Городницька Роксолана +380(63)93
Карплюк Інна +380(97)43
Хвастунов Андрей +380(67)57
Людмила Діденко +380(98)97
Бикова-Федорчук Наталія +380(95)34
Білоконєва Тетяна +380(68)75
Осьмак Тетяна +380(96)01
Шуринов Юрій +380(68)89
Порох Марина +380(95)64
Молодавець Олена +380(50)05
Білоус Іра +380(67)27
Гурінович Ольга +380(99)31
Валько Ольга +380(98)22
Федоренко Володимир +380(67)59
Дордий-Логвиненко Даша +380(96)30
Міндзя Ірина +380(98)26
Нєдов Кирило +380(97)60
Партицька Вікторія +380(96)10
Бурда Людмила +380(98)65
Диденко Андрей +380(67)95
Коваленко Альона +380(96)25
Старик Марина +380(97)94
Бурдейная - Слынюк Нина +380(50)74
Зінський Сашко +380(95)31
Яворський Василь +380(98)96
Новотна Інна +380(67)65
Мицик Ірина +380(99)56
Головленкова Юлия +380(66)99*****
Андрусик Володимир +380(66)99*****
Евсеенкова Полина +380(97)18*****
Чернявська Юлія +380(97)80*****
Моцоглова Татьяна +380(67)96*****
Лазарук Василь +380(50)33*****
Люта Ірина +380(67)40*****
Скрицька Ольга +380(97)94*****
Артюхова Анастасия +380(99)42*****
Браславець Інна +380(66)91*****
Грегор Катерина +380(99)48*****
Подорова Валерия +380(97)76*****
Волков Владислав +380(50)46*****
Целованська Иванна +380(63)21*****
Король Оля +380(93)96*****
Горошнікова Алина +380(67)13*****
Кириченко Наталія +380(96)40*****
Осокіна Ірина +380(95)33*****
Козлов Олександр +380(98)59*****
Даниліва Анна +380(97)45*****
Копоть Ірина +380(68)07*****
Бондаренко Наталія +380(96)59*****
Пивовар Яна +380(66)22*****
Поткіна Світлана +380(98)67*****
Шипіцина Ірина +380(93)93*****
Ладика Олександр +380(63)40*****
Павлісяк Оксана +380(97)42*****
Курлова Инга +380(67)93*****
Лоза Маргарита +380(98)77*****
Калюжка Наталия +380(97)14*****
Титаренко Світлана +380(93)90*****
Дрозд Марина +380(67)94*****
Супряга Наталія +380(99)66*****
Тюпа Анна +380(50)83*****
Лотиш Олеся +380(97)70*****
Петелицький Андрій +380(97)90*****
Дударь Валерий +380(66)43*****
Филиппова Оксана +380(50)60*****
Жарких Вікторія +380(50)10*****
Аліна Бондаренко +380(66)81*****
Какоткина Татяна +380(50)98*****
Арсентьєва Наталія +380(93)06*****
Литвиненко Дмитро +380(99)46*****
Дудина Ольга +380(50)72*****
Мостий Яна +380(96)12*****
Олена Коновалова +380(97)41*****
Медуниця Уляна +380(99)76*****
Северенчук Олена +380(50)27*****
Бойко Еліна +380(97)11*****
Хлєб Валерій +380(66)78*****
Войтович Оксана +380(97)79*****
Шишацька Людмила +380(93)75*****
Коваленко Наталья +380(97)70*****
Романюк Ірина +380(95)78*****
Таран Владислав +380(68)04*****
Федоренко Ганна +380(98)84*****
Фомина Ольга +380(63)42*****
Фуголь Віолєтта +380(98)65*****
Круль Яна +380(93)77*****
Кузьмяк Юлія +380(96)82*****
Захожая Анастасия +380(73)13*****
Квасник Инна +380(63)17*****
Касян Валерій +380(95)61*****
Олієвська Олена +380(50)18*****
Графік розіграшів

Тиждень №1реєстрація чеків проходить в період з 01 вересня 2020 р. по 06 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 07 вересня по 09 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 09 вересня о 15:00.

Тиждень №2реєстрація чеків проходить в період з 07 вересня 2020 р. по 13 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 14 вересня по 16 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 16 вересня о 15:00.

Тиждень №3реєстрація чеків проходить в період з 14 вересня 2020 р. по 20 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 21 вересня по 23 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 23 вересня о 15:00.

Тиждень №4 реєстрація чеків проходить в період з 21 вересня 2020 р. по 27 вересня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 28 вересня по 30 вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті 30 вересня о 15:00.

Тиждень №5реєстрація чеків проходить в період з 28 вересня 2020 р. по 04 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 05 жовтня по 07 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 07 жовтня о 15:00.

Тиждень №6реєстрація чеків проходить в період з 05 жовтня 2020 р. по 11 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 12 жовтня по 14 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 14 жовтня о 15:00.

Тиждень №7реєстрація чеків проходить в період з 12 жовтня 2020 р. по 18 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 19 жовтня по 21 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 21 жовтня о 15:00.

Тиждень №8реєстрація чеків проходить в період з 19 жовтня 2020 р. по 25 жовтня 2020 р. включно. Визначення переможців відбудеться в період з 26 жовтня по 28 жовтня вересня 2020 р. Оголошення переможців на сайті – 28 жовтня о 15:00.